b1

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej w okresie od 17 stycznia 2022r. do 30 stycznia 2022r.

Dzieci i młodzieży skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej jako kolonia, obóz lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Na terenie woj. małopolskiego koordynatorami czynności mających na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są upoważnieni przedstawiciele Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy w czasie trwania ferii prowadzić będą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży w woj. małopolskim.

Materiały

 1. Poradnik bezpiecznego wypoczynku 2022
  Link do poradnika:
  https://www.gov.pl/attachment/a3386a92-37a7-4379-ad7b-2449ce500982
 2. Działania prewencyjne „Bezpieczne ferie 2022”.
  Link do poradnika:
  https://miechow.policja.gov.pl/kmi/aktualnosci/18958,Dzialania-prewencyjne-Bezpieczne-Ferie-2022-Porady-policjantow.html

Zapraszamy do naszej Szkoły!

Kształcąc się w każdym zawodzie w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II osiągniesz sukces!

Gwarantujemy:

 • rozwój osobisty i zawodowy
 • nowocześnie wyposażone pracownie
 • wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycieli
 • wysoki poziom wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej
 • prawo jazdy kat. B dla technika pojazdów samochodowych
 • prawo jazdy kat. B i T dla technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • udział w różnych kursach i szkoleniach zawodowych
 • realizację artystyczną i społeczną

Zapraszamy, poznaj nas lepiej

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:
1. “Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
2. “Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
3. “#Młodzi Małopolanie.EU” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego