Zapraszamy do naszej Szkoły!

Kształcąc się w każdym zawodzie w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II osiągniesz sukces!

Gwarantujemy:

  • rozwój osobisty i zawodowy
  • nowocześnie wyposażone pracownie
  • wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycieli
  • wysoki poziom wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej
  • prawo jazdy kat. B dla technika pojazdów samochodowych
  • prawo jazdy kat. B i T dla technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • udział w różnych kursach i szkoleniach zawodowych
  • realizację artystyczną i społeczną

Zapraszamy, poznaj nas lepiej

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:
1. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
2. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
3. „#Młodzi Małopolanie.EU” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego