100 lecie niepodległości

Inicjatywy patriotyczne w roku

100-lecia Niepodległości Polski

w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II

w Miechowie.

LpTerminInicjatywa
1.Wrzesień 2017 rWażne rocznice sierpnia i września- lekcje wychowawcze i lekcje historii a także gazetka tematyczna upamiętniająca wydarzenia:
– 1 sierpnia 1944r, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, projekcja filmu “Miasto 44
– 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności, rocznica porozumień sierpniowych
– 1 września 1939r. – atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej.
Narodowe Czytanie “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
2.Październik 2017 r.V edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej- “Ziemia Miechowska w walce o wolność”, pod honorowym patronatem Starosty Michowskiego. Szkolny Konkurs Literacki pt.: “2017 Rok Bohaterów Narodowych: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski“.
3.Listopad 2017 r.Opieka Harcerzy nad Obeliskiem w Chodowie – “Obelisk poświęcony pomordowanym Polakom i Żydom” Lekcja historii o Polskim Państwie Podziemnym – wycieczka do Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa “Nila” 99 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – spotkanie społeczności szkolnej.
4.Grudzień 2017 r.13 Grudnia – 36 rocznica stanu wojennego – materiały IPN Kraków- filmu pt. “Stan wojenny. Dlaczego?
5.Luty 2018 r.Lekcja historyczna poświęcona 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej – prezentacja multimedialna Udział uczniów i harcerzy w obchodach 155 rocznicy Bitwy Miechowskiej – konkurs wiedzy Muzeum Ziemi Miechowskiej – wystawa: “Przez Krew idziem ku wolności. Bitwa Miechowska 1863
6.Marzec 2018 r.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- spotkanie społeczności szkolnej poświęcone Żołnierzom Nieugiętym i Niezłomnym – wystawa materiałów udostępnionych przez IPN.
7.Kwiecień 2018 r.13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej;
– lekcja historyczna upamiętniająca rocznicę Zbrodni Ktyńskiej.
– “Mord w lesie katyńskim“, wykład dr J.Szarka i W.Wasilewskiego, materiał IPN.
– IPN tv – “Katyń – historia wciąż żywa
– Katyń w poezji współczesnych. Auschwitz-Birkenau – wycieczka młodzieży w ramach wymiany polsko-włoskiej. Gra miejska – “Mury zatrzęsły się w całym więzieniu” – rocznica rozbicia więzienia w Miechowie.
8.Maj 2018 r.1791-1918 – od Konstytucji 3-go Maja do odzyskania Niepodległości” – prezentacja multimedialna.
9.Czerwiec 2018 r.Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” – wystawka tematyczna; Konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej.
10.Wrzesień 2018 r.Ważne rocznice sierpnia i września- lekcje wychowawcze i lekcje historii a także gazetka tematyczna upamiętniająca wydarzenia:
– 1 sierpnia 1944r, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, projekcja filmu “Powstanie Warszawskie” – 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności, rocznica porozumień sierpniowych
– 1 września 1939r. – atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej.
Narodowe Czytanie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. VI edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej – “Ziemia Miechowska w walce o wolność“, pod honorowym patronatem Starosty Michowskiego.
“W 100 lecie – miechowianie w walce o Niepodległość
11.Październik 2018 r.2018 rokiem Zbigniewa Herberta; Konkurs “Poetycki slam” – Herbert – poeta niezłomny. “W drodze do Niepodległości“- ekspozycja zbiorów bibliotecznych związanych z tematyką historyczną.
12.Listopad 2018 r.Święto Niepodległości – “100 lat Niepodległej” – udział społeczności szkolnej w obchodach Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bohaterowie są wśród nas – spotkanie ze świadkiem historii. Szkolne dyktando w 100 rocznicę Niepodległości – “Po polsku o historii.
13.Grudzień 2018 r.13 Grudnia – 36 rocznica stanu wojennego – film “Śmierć jak kromka chleba” w reż K.Kutza. “O tym się nie zapomni…” – spotkanie z byłą więźniarką obozu KL Auschwitz.