Rok Szkolny 1975/76
Rozpoczął się od wzmożonej działalności kółek zainteresowań.
„Rada Świetlicowa” szczególną uwagę zwróciła na kółko taneczne , którego pierwszy występ w tym roku odbył się 11-X na dożynkach w Dziewięciołach.
Przed hucznymi obchodami święta I- go maja płk Władimir Rumiancew i mjr Borys Koczietkow oderwali się na kilka dni od swoich wojskowych zajęć , aby odwiedzić naszą szkołę.

Wybrany obraz Wybrany obraz

Wybrany obraz Wybrany obraz

Odeszli na emeryturę: Stanisław Stefański, Wacław Siniarski.
Szkołę opuściło 234 absolwentów.