Rok Szkolny 1976/77
Podczas ślubowania klas pierwszych szkołę odwiedził komendant Głównej Kwatery OHP. Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał „Dyplom uznania za szczególne zaangażowanie w akcji letniej 1976”. Młodzież szkolna przepracowała w Gdańsku, Krakowie , Olsztynie i Nowym Dworze około 36-tys. godzin.
Wybrany obraz Wybrany obraz
Wybrany obraz Wybrany obraz
Złote odznaki OHP otrzymali : komendant szkolnego hufca OHP – Jerzy Śliwoń oraz dyrektor mgr inż. Marek Bałazy.
W czasie ferii zimowych, które trwały od 8 do 18 II wielu uczniów naszej szkoły wyjechało na zimowisko w województwo elbląskie, natomiast druhny i druhowie z Chorągwi ZHP w Elblągu przebywali u nas.
W dniach 7-8 czerwca odbyła się wycieczka do Cieszyna na zaproszenie zakładu opiekuńczego CELMA . Była to nagroda dla zespołu „Miechowiacy” . W wycieczce brali udział również absolwenci naszej szkoły, którzy podejmą pracę w tych zakładach.
Szkołę opuściło 261 absolwentów.