Rok szkolny 1982/1983.
 Z funkcji dyrektora zrezygnował mgr inż. Marek Bałazy. Kierował on szkołą od roku 1974. Na jego miejsce powołany został, dotychczasowy zastępca,  mgr inż. Zenon Dydliński 1 września rozpoczęło naukę 579 uczniów.
1 pa¼dziernika tegoż roku na stanowisko wicedyrektora powołany został mgr Aleksy Nowak.
Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Szkoła otrzymała nagrodę za udział w akcji „TEATR 82”.
Od września do listopada  młodzież naszej szkoły, wykonując prace zlecone przez RDP w Miechowie, wypracowała 100003zł. Pieniądze zostały przekazane na budowę boiska do piłki ręcznej.

                       

Wybrany obraz Wybrany obraz

Szkołę opuściło 162 absolwentów.