Rok szkolny 1988/89 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach mianowało dyrektorem mgr Stanisława Marca.
Bez grafiki Bez grafiki
Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu rajdach i wycieczkach: Rajdzie Świetlików, Rajdzie Szlakiem Partyzantów Ziemi Miechowskiej”
Szkołę opuściło 137 absolwentów.