Rok Szkolny 1992/93.
1 września dyrektor szkoły – mgr Stanisław  Marzec powitał 829 uczniów, którzy w tym roku będą uczyć się w ZSM.
W listopadzie Samorząd Ogólnoszkolny zorganizował zabawę Andrzejkową , na którą licznie przybyła młodzież ze wszystkich szkól średnich w Miechowie.
Przez zimowe miesiące w ramach lekcji wychowania fizycznego młodzież naszej szkoły wyjeżdżała na basen . Akcja nadzorowana była przez mgr inż. Marię Paschek oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Bez grafiki Bez grafiki
Bez grafiki Bez grafiki
Pierwszego grudnia 1992 roku została powołana notarialnie przez rodziców klasy III t i jednego rodzica z klasy I t Fundacja „Potrzeby Młodzieży” działająca na rzecz ZSM w Miechowie . Inicjatorem tej idei była wychowawczyni klasy III „t” mgr inż. Maria Paschek . Do Zarządu Fundacji „Potrzeby Młodzieży” weszli:
1. mgr Zbigniew Suchodolski
2. mgr inż.Maria Paschek
3. mgr Maria Mordawska
4. Stanisław Czekaj
    W ramach „Pomocy dla Bieszczad” nauczyciele , pracownicy i młodzież zebrali pieniądze i odzież, Akcję zorganizowała mgr Jolanta Soczówka.
Za zebrane pieniądze zakupiono żywność i naczynia . 24 stycznia odwieziono dary dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
     W marcu Samorząd Ogólnoszkolny przeprowadził konkurs na najlepszego technika. W konkursie wzięło udział 40 uczniów technikum i 17 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Miano najlepszego technika w pionie technicznym uzyskał uczeń klasy V t Janusz Król , a w pionie zawodowym uczeń klasy III d  Rafał Kucharz. Przeprowadzono także konkurs na najpopularniejszego nauczyciela, którym okazał się mgr Janusz Burzyński.    
    W tym roku młodzież naszej szkoły brała udział w licznych konkursach i olimpiadach. Czterech uczniów brało udział w eliminacjach rejonowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i ¦wiecie Współczesnym. W konkursie marynistycznym „Polska leży nad Bałtykiem” wzięła udział drużyna  z naszej szkoły przygotowana przez mgr Wojciecha Wesołowskiego. Młodzież zajęła pierwsze miejsce w rejonie i siódme w województwie.
Dobrze przygotowani przez mgr Zbigniewa Suchodolskiego sportowcy zajęli I miejsce w miejsko-gminnych zawodach biegów przełajowych.
    Uczniowie klasy III  „t” pod opieką wychowawczyni  mgr inż. Marii Paschek wzięli udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym dla szkól średnich przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości    ”Moja Szkoła –szkołą przedsiębiorczości”.

Bez grafiki Bez grafiki
W konkursie wzięło udział 200 szkół z całej Polski, 16 szkół zakwalifikowało się na podstawie prac pisemnych do finału. Finaliści bronili swe projekty przed Sądem Konkursowym w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Pracami Sądu kierowali :
1. Minister d/s Jntegracji Europejskiej Jan Krzysztof Bielecki
2. Przewodniczący Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości prof. dr hab. Jerzy Dietl.
    Skutkiem wspomnianej obrony była nagroda w wysokości 70 mln złotych na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły , oraz nagroda indywidualna dla Pawła Piątkowskiego.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Pałacu Poznańskiego w łodzi.

Bez grafiki Bez grafiki
Szkołę opuściło 184 absolwentów