W od 1 września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie kształcący się w zawodach:
•    technik elektronik  
•    technik mechanik       
•    technik mechanizacji rolnictwa   
•    technik pojazdów samochodowych
•    technik hotelarstwa
•    technik organizacji usług gastronomicznych
brali i biorą udział w zajęciach z zakresu wzmacniania kompetencji kluczowych i zajęciach branżowych – kursach, w  projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanym w ramach POKL 9.2

ROK 2010/2011

ROK 2012

ROK 2013

ROK 2014