W dniach od 3-11 pa¼dziernika 2015 r. uczeń naszej Szkoły – Marcin Knap oraz lider projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – p. Piotr Zemła  wraz z innymi uczniami z Małopolski odbywali zagraniczną wizytę studyjną w Puli, w Chorwacji. Celem wizyty było przedstawienie zastosowania w praktyce nowoczesnych technologii dla zawodu technik pojazdów samochodowych. W jednej z chorwackich szkół uczniowie z Polski brali czynny udział w wykładzie i praktyce związanej z układem rozrządu. Mieli między innymi za zadanie wymianę paska rozrządu w silniku czterosuwowym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zaliczyli celująco. Dodatkową atrakcją była wizyta w serwisie grupy VAG, w salonie sprzedaży, świadczącym też usługi gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharskie. Wizyta pozwoliła zapoznać się uczniom i nauczycielom z systemem kształcenia zawodowego w Chorwacji, wykorzystaniem dobrych praktyk i przeniesieniem doświadczeń do dydaktyki zawodowej.

/ZS/
 
 Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz