01 kwietnia br. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa wróciła z dwutygodniowych praktyk zawodowych w Grecji. Staż „Hotelarz na europejskim rynku pracy – startem w życie zawodowe”, odbył się w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (numer PL01-KA102-025979). Instytucją wysyłającą uczniów jest D&G Event Sp. z o. o., a greckim partnerem LG FUTURE NEED LTD EVENTS PR AGENCY EXHIBITION LEARNING ACADEMY “Kika Mobility Center”
Udział w dwutygodniowym stażu zagranicznym ułatwił uczniom; praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy nabytej w trakcie nauki szkolnej; poznanie nowoczesnych standardów w europejskiej branży hotelarskiej; podniesienie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka  angielskiego oraz  terminologii zawodowej.  Udział w stażu poszerzył perspektywę i szanse zatrudnienia i  zwiększył zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia w kierunku hotelarsko – turystycznym.
Grecja, jako kraj rozwinięty turystycznie oferuje możliwość uzyskania szerokiego zakresu umiejętności w zawodzie hotelarza. Uczestnicy stażu, przebywając w środowisku wielokulturowym wykorzystywali w pracy język angielski, dzięki czemu wzrosła ich motywacja do nauki języków obcych i samodoskonalenia, a bariera językowa została pokonana. Dzięki udziałowi w stażu uczniowie zdobyli i podnieśli umiejętności w zakresie m.in. pracy w recepcji hotelowej, w obsłudze pokoi i pięter, przygotowaniu sal na wybrane wydarzenia. Odbyli także szkolenia z zakresu parzenia kawy oraz sporządzania i serwowania drinków.
Stażyści poznali funkcjonowanie obiektów hotelarskich w odmiennym środowisku kulturowym, zasady współpracy w zespole międzynarodowym, przepisy BHP, techniki pracy i słownictwo typowe dla danej branży, a także porównali warunki i zasady pracy z warunkami polskimi.
W ramach programu kulturowego uczniowie –  stażyści odwiedzili Saloniki, gdzie m.in. zwiedzili najstarszą bazylikę i mogli zrobić zakupy na targu z lokalnymi produktami, zwiedzili wpisane na Listę ¦wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, prawosławne klasztory w Meteorach, byli w masywie Olimpu, zwiedzili miasteczko Litochoro, wędrowali też wąwozem rzeki Enipeas. Atrakcjami połączonymi ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia były także wizyty w fabryce oliwy, w winiarni w Dongos, w Muzeum Thesall ,  przygotowaniu ciasto chlebowe tradycyjnymi metodami. W pięciogwiazdkowym Hotelu Divani poznawali funkcjonowanie hotelu nastawionego głównie na klientów biznesowych. Byli również słuchaczami wykładu i prezentacji na wydziale gastronomiczno-hotelarskim na Uniwersytecie T.E.I w Larissie.
Na zakończenie stażu wszyscy uczniowie – hotelarze  otrzymali certyfikaty uczestnictwa w stażu oraz dokumenty Europass-Mobilność.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie przyczyni się w przyszłości do poprawy usług hotelarsko – gastronomicznych także w regionie Miechowa! Dziękujemy!

 / zs 2/
 
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz