Miechów 07.09.2018

 Przykładowy obraz

OGłOSZENIE O NABORZE NA  FORMę WSPARCIA:
POMOC STYPENDIALNA  DLA UCZNIóW SZCZEGóLNIE UZDOLNIONYCH
w roku szkolnym 2018/2019

OGłOSZENIE O NABORZE NA  FORMę WSPARCIA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
POMOC STYPENDIALNA  DLA UCZNIóW SZCZEGóLNIE UZDOLNIONYCH

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”   ogłasza się nabór uczniów/uczennic do „udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w formie wsparcia proszeni są o:

  •    zapoznanie się ze „Szczegółowymi zasadami rekrutacji przydzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz  innymi wymaganymi dokumentami,

  •  złożenie:
  •  formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu ( załącznik nr 1),
  •  deklaracja  uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
  •  oświadczenie uczestnika  projektu (załącznik nr 3)
  •  oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
  •  zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty są do pobrania u Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń lub ze strony internetowej szkoły.
Wymagane dokumenty należy składać  u Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń w okresie od 07.09.2018 do 14.09.2018. w godzinach od 15:00 do 16:00,   – w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie  do Pani Marzeny Walczak,
– w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie do Pana Jarosława Szarka.

Dokumenty do pobrania