Przykładowy obraz

Miechów 01-10-2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  KURSY 

I   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO–WYRÓWNAWCZE
ROK SZKOLNY 2018/2019 I PółROCZE

 W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
ogłasza się

 nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia
 KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE

 

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach  i   zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych proszeni są o:

Ø  zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  i  Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz  innymi wymaganymi dokumentami,

Ø  złożenie:

·         formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)

·         deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)

·         oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)

·         oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)

·         zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń:

·         Pana Jarosława Szarka, w terminie  od 01.10.2018r. do 03.10.2018r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kursów telefon kontaktowy – 500252570 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

I.                   KURSY w roku szkolnym 2018/2019 I półrocze:

·         kurs spawacza – uzupełnienie naboru  

·         kurs diagnostyki  common rail – uzupełnienie naboru

·         kurs SEP do 1 KV – uzupełnienie naboru

 

II.                ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE
w
roku szkolnym 2018/2019 I półrocze:

               

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną szkoły. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12-15 osobowych, po jednej lub dwie grupy.

Planowana liczba godzin:

·         język obcy zawodowyangielski – . uzupełnienie naboru

·         zajęcia wyrównawcze branżowe elektryczno – elektroniczneuzupełnienie naboru

 

Dokumentacja do pobrania znajduje się na stronie internetowej Szkoły i CKZ

 

Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szczegółowe  zasady rekrutacji na  kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

Formularze do pobrania:

·         formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)

·         deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)

·         oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)

·         oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)

·         zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)