Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

1. Od 26.03.2020 r. nauczyciele  pracują regularnie, wg tygodniowego rozkładu lekcji i komunikują się  z uczniami i rodzicami w trybie on-line.
2. Działania pedagogiczne nauczycieli są dokumentowane w dzienniku elektronicznym (dotyczy uczniów Technikum, klasy 1-3).
3. Dokumentowanie tematów lekcji, prowadzonych przez nauczycieli on-line z uczniami kl. IV Technikum, słuchaczami Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych następuje w tradycyjnych dziennikach lekcyjnych.
4. W związku z rzeczywistą aktywnością i komunikacją nauczycieli, uczniów i rodziców w sieci, na stronie www. Szkoły zamieszczać będziemy tylko tematy lekcji dla uczniów kl. IV Technikum, dla słuchaczy Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.