Zupełnie inaczej niż dotychczas przebiegał Dzień Patrona w naszej Szkole 15.10.2020 r. Od 2006 r. obchodziliśmy to szkolne święto bardzo uroczyście, łącząc je zawsze z Dniem Edukacji Narodowej. W tym roku, z powodu pandemii COVID 19 było jednak inaczej – zdalnie, mimo że poniekąd stacjonarnie.
Najpierw p. Dyrektor – Maria Paschek przez platformę Cisco Webex skierowała słowa powitania do całej społeczności szkolnej. Nakreśliła nieco tło 15 letniej tradycji szkolnego świętowania i  pracy z uczniami w Programie "Praca Wychowawcza z Patronem Szkoły". O życiu i dziedzictwie oraz przesłaniach do młodych  ¦więtego Jana Pawła II opowiedział uczniom Ks. katecheta Andrzej Józefowski. Następnie uczniowie  w klasach obejrzeli prezentację "Jan Paweł II – droga do świętości" oraz rozwiązali test wiedzy o polskim Papieżu. Klimat i atmosferę tego dnia kształtowały życzenia dla nauczycieli od uczniów oraz muzyczny motyw "Barki".
 
 Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz