W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie odbywają się zajęcia realizowane w ramach komponentu programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020 – Małopolska Chmura Edukacyjna, obszar mechaniczno – mechatroniczny.
Wykłady prowadzone są on-line przez wykładowców Akademii Górniczo – Hutniczej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Do chwili obecnej odbyły się zajęcia w następujących tematach:

 1. Projektowanie części 3D.
 2. Projektowanie i wykonanie części metodą druku 3D.
 3. Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie.
 4. Wirtualne prototypowanie – metody CAD/CAM/CAE.
 5. Sterowniki PLC w sieciach teleinformatycznych.
 6. Cięcie wodą (mieszanką wody i ścierniwa) – obróbka materiałów trudno-obrabialnych – b. twarde i b. miękkie.
  7.Przykłady implementacji układów sterowania o różnym stopniu skomplikowania.
  8.Programowanie sterowników PLC.
  9.Programowanie panelu operatorskiego HMI, komunikacja ze sterownikiem PLC i robotem przemysłowym.
  10.Roboty manipulacyjne.
  11.Układy sensoryczne.
  12.Ręczne programowanie robota Kawasaki.
  13.Programowanie robota Kawasaki przy użyciu PC.