14 października 2021r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia, w obecności Dyrekcji Szkoły, wychowawców, nauczycieli i rodziców, złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły, zobowiązali się z godnością reprezentować szkołę, dochować wierności jej tradycjom, postępować zgodnie z zasadami humanizmu, patriotyzmu i tolerancji oraz żyć w poszanowaniu honoru i godności drugiego człowieka zgodnie z wartościami wyznawanymi przez Patrona Szkoły Świętego Jana Pawła II.

Wychowawcami klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 są: Anna Wojtoń klasa I tt, Magdalena Placek klasa I thr, Ewelina Konewecka-Smok klasa I tps, Marta Broda klasa I bms.