Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie miała miejsce uroczysta akademia, na której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne i taneczne. Podczas tego wydarzenia przedstawiono wyniki  konkursu  „Ziemia Miechowska w walce  o wolność” pod honorowym  patronatem Starosty Miechowskiego Pana Jacka Kobyłki.

Celem konkursu było uczczenie pamięci partyzantów walczących na Ziemi Miechowskiej, zainteresowanie młodzieży problematyką II wojny światowej, działalnością Armii Krajowej na Ziemi Miechowskiej oraz popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o regionie oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze  szkół  powiatu miechowskiego i okolic, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach:  „Mój bohater” praca plastyczna oraz „Najpiękniejszy wiersz” –  autorski wiersz poświęcony bohaterskiej walce o wolność na miechowszczyźnie.

W uroczystości uczestniczył Pan Wicestarosta Paweł Osikowski, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe;

Kategoria- praca plastyczna:

Miejsce I- Zuzanna Benke – Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Miejsce II – Zofia Szwej – SP w Książu Wielkim

Miejsce III –Aleksandra Pluta – SP w Kozłowie

Wyróżnienie- Nikola Krzyworzeka – SP w Słomnikach

Wyróżnienie – Zuzanna Szarek  – SP w Pstroszycach

Kategoria – wiersz:

Miejsce I- Barbara Kulig – SP w Książu Wielkim

Miejsce II – Weronika Krzykała – SP w Kozłowie

Miejsce III – Natalia Świerczek  – SP nr 1 w Miechowie.

Wyróżnienie- Igor Feluś- SP w Słomnikach

Szkoły ponadpodstawowe;

Kategoria- praca plastyczna:

Miejsce I –  Oskar Rozworski – ZS Nr 2 w Miechowie

Miejsce II –Wiktoria Miszczyk – LO w Miechowie

Miejsce III – Paulina Libera – ZS Nr1 w Miechowie

Wyróżnienie- Julia Czapla – LO w Miechowie

Wyróżnienie- Michał Miśkiewicz – ZDZ w Michowie.

Kategoria – wiersz:

Miejsce I –  Ewa Uchto – LO w Miechowie

Miejsce II – Katarzyna Otwinowska – ZS Nr1 w Miechowie

Miejsce III –Kacper Koziara – ZS Nr 2 w Miechowie Wyróżnienie- Adrian Molenda – ZS Nr 2 w Miechowie