Uczniowie Szkół Podstawowych zapoznali się z proponowanymi kierunkami kształcenia.

W bieżącym roku są to:

w technikum
– technik hotelarstwa
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik teleinformatyk
– technik spedytor
– technik pojazdów samochodowych
– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

w Branżowej Szkole I Stopnia

– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

– mechanik pojazdów samochodowych
Po pracowniach szkolnych uczniów Szkół Podstawowych oprowadzali ich starsi koledzy, którzy prezentowali też swoje umiejętności w poszczególnych zawodach jako efekty własnej nauki i pracy. Wszyscy z zainteresowaniem obserwowali zajęcia i wyposażenie dydaktyczne Szkoły.
Zapraszamy do klasy I Technikum i klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia.