Światowy Dzień Bez Tytoniu


W 2022 roku przyświeca mu hasło „Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska” . Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na bierne palenie osób trzecich. W tym dniu w naszej Szkole uczniowie klas III kształcący się w zawodach: technik teleinformatyk i technik pojazdów samochodowych, pod opieką pań: Anny Zazulak i Haliny Dudek oraz pana Arkadiusza Żaka przeprowadzili szeroko zakrojoną kampanię antynikotynową poprzez prezentację samodzielnie wykonanych plakatów, a także akcję „Jabłko zamiast papierosa”. Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych częstowali swoje koleżanki i kolegów owocami oraz rozdawali przygotowane samodzielnie ulotki, informujące o natychmiastowych i długofalowych skutkach palenia a także sposobach pomagających w zwalczaniu odruchu sięgania po papierosa. Ich działania spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem i miejmy nadzieję, że przyczynią się do zmiany nawyków młodych ludzi.