Warsztaty przyrodnicze na temat życia pszczół

W dniu 31 maja 2022 r w naszej Szkole w klasach o profilach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zostały przeprowadzone warsztaty przyrodnicze na temat życia pszczół. Dominującym tematem  było przekazywanie informacji na temat roli owadów zapylających w cyklu biologicznym  istot żywych na ziemi. W szczególny sposób była eksponowana rola pszczoły miodnej w przyrodzie. Zostały przedstawione walory pszczół i właściwości produktów pszczelich. Były także przekazywane informacje dotyczące zagrożeń dla owadów zapylających które są powodowane czasem nieświadomie przez człowieka oraz na  temat sposobów niwelowania tych zagrożeń. Zostały zaprezentowane produkty pszczele i ich właściwości oraz sprzęt pszczelarski. Ogromną ciekawostką było zaprezentowanie żywych pszczół, które zostały przywiezione w specjalnym ulu. W trakcie spotkania uczniowie poznali fascynujący świat pszczół oraz usłyszeli wiele cennych informacji i ciekawostek. Uczniowie dowiedzieli się również  jak wygląda praca pszczelarza i jakie ma obowiązki. Młodzież miała także możliwość zobaczyć strój pszczelarza oraz  narzędzia, które pszczelarz wykorzystuje w swojej pracy. Spotkanie zakończyło się degustacją pysznego i słodkiego miodu, a także samodzielnym wykonywaniem świec z arkuszy sprasowanego wosku. Przeprowadzone zajęcia miały również  na celu przygotowanie uczniów do udziału w Powiatowym konkursie ekologicznym – rola owadów zapylających w zapewnieniu bytu istot żywych na ziemi, planowanym do przeprowadzenia na początku przyszłego roku szkolnego przez Powiatowe Koło Pszczelarzy w Miechowie na zlecenie Powiatu Miechowskiego.