W bieżącym roku szkolnym dwóch uczniów z naszej Szkoły kształcący się w  zawodzie technik teleinformatyk Kamil Miłek i Dominik Miszczyk brali udział w projekcie #Młodzi  Małopolanie.EU. Koordynatorem projektu w szkole była Pani Anna Marszałek. Podczas wydarzeń online i spotkania w Krakowie, Młodzi Małopolanie z 18 szkół średnich poznawali zagadnienia związane z Unią Europejską i Funduszami Europejskimi oraz ich wykorzystaniem w Małopolsce.

W dniach 19 – 22. 06. 2022r. uczniowie wraz z opiekunem p. Jarosławem Szarek wzięli udział w wizycie studyjnej w Brukseli. Wyjazd ten był nagrodą za udział w projekcie. W programie wycieczki znalazły się ciekawe atrakcje: zwiedzanie Gandawy, Antwerpii i Brukseli z przewodnikiem,  wizyta w Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, zwiedzanie Parku de Cinqantenairte, spotkanie w kompleksie Be-Here odnowionym dzięki funduszom EU. Młodzież mogła zobaczyć również przykłady zrealizowanych projektów unijnych w Brukseli: SK8 Port – skatepark, nabrzeże Chaussee de Vilvorole, CycloParking (parkingi rowerowe). Ogromne wrażenie na uczestnikach wywarła wizyta Domu Historii Europejskiej, Parlamentarium i na wystawieExperience Europe oraz udział w wydarzeniu promująco-informacyjnym dotyczącym Funduszy Europejskich. W ostatnim dniu pobytu odwiedziliśmy Komitet Regionów, gdzie mogliśmy się spotkać z Panem Damianem Weymann, tłumaczem pracującym od wielu lat w strukturach Unii Europejskiej.

Udział w projekcie # Młodzi Małopolanie to ogromne wyróżnienie dla naszej Szkoły, która znalazła się wśród 18 szkół ponadpodstawowych Małopolski wytypowanych do projektu.