14.10. 2022 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowe odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na Sztandar Szkoły. To ważne wydarzenie uświetnili swoją obecnością: Pan Starosta Jacek Kobyłka, Piotr Grządziel – członek Zarządu Powiatu, Dyrekcja Szkoły, wychowawcy, nauczyciele i rodzice. Zebrani wzięli udział w apelu (wysłuchali montażu słowno – muzycznego), poświęconym Patronowi Szkoły – Janowi Pawłowi II, który także skierowany był pod adresem uczniów klas pierwszych, kierujących się mottem „…że prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. Spotkanie zakończyła sentencja, zaczerpnięta z nauczania Jana Pawła II: „…przyjmijcie tę miarę wielkości, jaką wyznaczył nam Święty Jan Paweł II, bowiem tylko ludzie odpowiednio wykształceni i ukształtowani potrafią sumiennie i rzetelnie oddać się pracy na rzecz własnego rozwoju i dobra drugiego człowieka”.

Wychowawcami klas pierwszych są:

Klasa I tg- Krystyna Janik

Klasa I thr – Iwona Zagórska

Klasa I tsp- Agnieszka Nowak

Klasa I tt – Monika Marzec

Klasa I bms – Tomasz Pieszczyk.