W dniach 14-15.12.2022r., w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie wzięli udział w warsztatach „Antymina – nie daj się wysterować na minę” prowadzonych przez znanego rapera Mirosława „Kolah” Kolczyka. Młodzież była bardzo zainteresowana formą i sposobem przedstawienia przez prowadzącego warsztaty trudnych sytuacji, jakie na co dzień są udziałem młodych ludzi. Uczniowie mieli okazję poznać autentyczne historie dotyczące niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych, a także uzyskali informacje dotyczące mechanizmów uzależnień oraz skutków zdrowotnych jakie niosą ze sobą alkoholizm i narkomania. Prowadzący warsztaty poruszył również tematy związane z życiowymi wyborami młodych ludzi oraz systemem wartości, którym warto się kierować. Wszystko to, przeplatane setami raperskimi, wywarło na młodzieży duże wrażenie.