17 lutego 2023 r. uczciliśmy pamięć Powstańców biorąc udział w uroczystościach 160 rocznicy Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej. Po uroczystej Mszy Świętej i Apelu Poległych, Dyrekcja i uczniowie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Orła na Rynku w Miechowie.

Ponadto jako jedyna szkoła ponadpodstawowa odebraliśmy nagrody za udział w grze terenowej Action Track “Bitwa Miechowska 1983”:

I miejsce Szymon Kaciński

II miejsce Kamil Michta

III miejsce Sebastian Leśniewski

IV miejsce Paweł Podsiadło

V miejsce Adrian Sutor

Gratulujemy nagrodzonym.

Nad całością czuwały Iwona Zagórska, Ewelina Konewecka-Smok i Agnieszka Sikora.