W Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie im. Jana Pawła II powstanie pierwsza w powiecie miechowskim multimedialna strzelnica.

Zespół Szkół Nr 2 znalazł się wśród 111 instytucji, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert „Strzelnica w powiecie 2023” Ministerstwa Obrony Narodowej. Już niedługo młodzież będzie mogła uczyć się strzelania w szkolnej wirtualnej strzelnicy.   Będzie ona kompletnym, multimedialnym strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Umożliwi prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym,  przy użyciu systemów symulacji laserowej broni. Będzie działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość, kształtując i utrwalając prawidłowe nawyki strzeleckie, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej. Dzięki ćwiczeniom na strzelnicy uczniowie  będą mogli doskonalić zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie jest również w trakcie zatwierdzenia zgody na prowadzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) i od roku szkolnego 2023/2024 młodzież zainteresowana służbą wojskową będzie mogła  uzyskać stosowne przeszkolenie.

OPW to nowy rodzaj klas mundurowych, które  realizują kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  programem szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które będą przechodzić chętni uczniowie w trakcie nauki, będzie  zbliżone do tego, jakie odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Program realizowany będzie  przez Szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania  przeszkód.

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur takich jak:  Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna,  Państwowa Straż Pożarna –  zapraszamy do naszej Szkoły.