Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II rozpoczął się dużymi zmianami. W jednej z pierwszych klas powstał oddział przygotowania wojskowego tzw. OPW, w którym młodzież zainteresowana służbą wojskową uzyska stosowne przeszkolenie. Wielomiesięczne negocjacje zakończyły się podpisaniem 22 września w Starostwie Powiatowym w Miechowie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Jerzym Schabem, a Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcinem Siudzińskim w wyniku, którego młodzież zdobędzie teoretyczne i praktyczne umiejętności przydatne w służbie wojskowej, a przede wszystkim będzie kształciła postawę poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu. Zajęcia w tym oddziale poprowadzą min. żołnierze, instruktorzy z 11 MBOT. Organizowane będą również obozy szkoleniowe. Jest to ogromny sukces nie tylko dla szkoły , ale także dla powiatu miechowskiego, ponieważ do tej pory najbliższe oddziały OPW znajdowały się w Krakowie.
Warto podkreślić, że powstała również bardzo nowoczesna, wirtualna strzelnica, która pozwoli ćwiczyć niezbędne umiejętności wymagane w ramach powstałych oddziałów. Niebawem 6 października zostanie ona oficjalnie otwarta i pozwoli na upowszechnienie umiejętności związanych z obsługą broni, w bardzo profesjonalnych warunkach. Strzelnica, która powstała w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, została zaprojektowana i zbudowana na podstawie wojskowych wytycznych. Jest ona wirtualna, co oznacza, że osoby trenujące korzystają z laserowe replik broni, a rolę tarczy pełni obraz wyświetlony na ekranie. Jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne, multimedialne a przede wszystkim bezpieczne.
Dzięki zabiegom Dyrektora Szkoły – Jerzego Schaba, nauczyciela Andrzeja Dudka, przychylności władzy samorządowej udało się otworzyć oddział OBW a także zrealizować projekt Strzelnica w powiecie. Otwarcie jej oznacza nowe możliwości organizowania zajęć, szkoleń nie tyko dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2, a powstanie oddziałów OPW będzie służyło również działaniom promocyjno – informacyjnym, mającym na celu popularyzację służy wojskowej wśród uczniów.