6 października w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Strzelnica w Powiecie 2023, w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie uroczyście otwarto wirtualną strzelnicę, która ma służyć nie tylko uczniom oddziałowi przygotowania wojskowego utworzonego w szkole od bieżącego roku szkolnego, ale też innym szkołom, służbom i organizacjom.