ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ
do projektu Nauka przez doświadczenie – zagraniczna praktyka uczniów
i kadry ZS Nr 2 w Miechowie
(2022-1-PL01-KA122-VET-000073932)
realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
skierowanego do 25 uczniów z naszej szkoły,
z klas IV oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.


Projekt skierowany jest do uczniów z kierunków:
Technik spedytor (4 osoby)
Technik teleinformatyk (8 osób)
Technik pojazdów samochodowych (5 osób)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (8 osób)
nauczycieli przedmiotów zawodowych (2 osoby), którzy wezmą udział w job-shadowing.
Termin stażu wraz z podróżą: 28.04.2024 – 25.05.2024
Termin job-shadowing wraz z podróżą: 28.04.2024 – 04.05.2024
Miejsce stażu: Tolo, Grecja
Udział w projekcie jest bezpłatny
W ramach projektu zapewniamy:
atrakcyjne staże i job-shadowing w greckich przedsiębiorstwach,
transport, ubezpieczenie,
noclegi oraz wyżywienie w postaci śniadań, obiadów i kolacji,
kieszonkowe,
atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki,
przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i zawodowe przed wyjazdem.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do Pani Moniki Marzec – koordynatora projektu do dnia 14.11.2023r. Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariacie i u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.