Była wiosna 1943 roku. Polacy przygotowywali się do Wielkanocy, gdy niespodziewanie usłyszeli strzały dochodzące zza muru warszawskiego getta. To członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej, jako pierwsi spośród milionów ofiar, stawili zbrojny opór III Rzeszy. – to fragment dyktanda niepodległościowego, z którym zmierzyli się uczniowie klas pierwszych Zespołu szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk. Spotkanie otwarł Pan Dyrektor Jerzy Schab, który życzył powodzenia wszystkim piszącym. Nad właściwym przebiegiem zmagań czuwały panie: Ewelina Konewecka – Smok, Alicja Banach i Agnieszka Poteralska. Wyniki dyktanda ogłosimy wkrótce….