W dniu 12.XII. 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2  im. Jana Pawła II w Miechowie, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, odbył się kiermasz charytatywny ,, Wielkich Serc ‘’. Dyrekcja , nauczyciele, rodzice, a także uczniowie z ogromnym zapałem i sercem włączyli się w przygotowanie  i zorganizowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Wynik tych działań …

Czytaj dalej Akcja ” Wielkich Serc”

Uczniowie klasy drugiej Technikum kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk uczestniczyli w warsztatach z  programowania 3D w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

Szkolenie prowadził Pan Witold Kopeć, który jest zaangażowany w realizację projektu Erasmus+ Strategiczne Partnerstwo Dla Rozwoju Kompetencji w 3D. Swoją wiedzę i umiejętności …

Czytaj dalej SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY Z PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO 3D

Sprawozdanie z Wyjazdu szkoleniowego do Puli w Chorwacji.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie 01 września 2017 r. trwa projekt Erasmus+ Strategiczne Partnerstwo dla Rozwoju Kompetencji w 3D Nr projektu 2017-1-HR01-KA202-035386. Kluczowym działaniem w tym projekcie jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk …

Czytaj dalej SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU SZKOLENIOWEGO DO PULI W CHORWACJI

Szkoła/placówka:Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adres:ul. B.Prusa 2; 32-200 Miechów
Strona www szkoły:
Wymaganie: PProcesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Innowacje pedagogiczne w rozwoju procesów edukacyjnych — technologia projektowania i druku 3D

Cele działania

wykorzystanie elementów projektowania, …

Czytaj dalej Innowacja 3D

Szkoła/placówkaTechnikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adresul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów
Strona WWW szkoły
WymaganiaProcesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna

ICT w procesie dydaktycznym – Akademia Sieciowa CISCO

Cele działania

zastosowanie interaktywnej platformy …

Czytaj dalej Innowacja CISCO

"Małopolska Chmura Edukacyjna"

Opis: Innowacja systemowa w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o …

Czytaj dalej Innowacja MCHE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Szkoła: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adres: ul. B.Prusa 2 ; 32-200 Miechów
Strona szkoły: 
Wymaganie: Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna

Ucz się i rozwijaj swoje zdolności

Cele działania
pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom ze …

Czytaj dalej Innowacja pedagogiczna HoGa