PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
w roku szkolnym 2021/2022

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II to nie tylko Szkoła z tradycjami, ale co najważniejsze placówka oświatowa, która daje szeroki wachlarz możliwości i dróg rozwoju dla przyszłych absolwentów Szkoły.

Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 5 letnim Technikum w zawodach:

 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik pojazdów samochodowych (w klasie II – prawo jazdy kategorii B)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (daje wszelkie uprawnienia do starania się o dotacje unijne; w klasie II – prawo jazdy kategorii B i T)
 • technik hotelarstwa – celem kształcenia w tym zawodzie jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom branży turystycznej, w szczególności hoteli i ośrodków wypoczynkowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych należą wszystkie czynności związane z organizowaniem produkcji gastronomicznej, sporządzaniem potraw i napojów oraz planowaniem i realizacją usług gastronomicznych

Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 3 letniej Branżowej Szkole I stopnia:

dla uczniów (z zagwarantowaniem praktyki w Warsztatach szkolnych – pracowniach ćwiczeń praktycznych):

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • magazynier – logistyk

Pełnoletni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych, branżowych mogą uzyskać kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
  I kwalifikacja – przygotowanie i wydawanie dań;
  II kwalifikacja – organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  I kwalifikacja – eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
  II kwalifikacja – eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie;
 • technik pojazdów samochodowych
  I kwalifikacja – obsługa i diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;
  II kwalifikacja – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają uczniowie niepełnosprawni, z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.