Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie w wyniku przeprowadzonego przez Powiat Miechowski konkursu została mgr inż. Maria Paschek, a Wicedyrektorem Szkoły  mgr Zofia Piechowicz.

W Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, funkcjonowały jeszcze szkoły wygaszane i powstawały nowe,  powoływane w związku z wdrażaniem reformy oświatowej.  

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się   477  uczniów.

W Liceum Profilowanym w klasach II, III le ( profil elektroniczny) i I, II, III li ( profil zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę   120 uczniów.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach III uczyło się 64 uczniów.

W Technikum Mechanicznym po Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasie  III tz uczyło się 15 uczniów (szkoła została wygaszona).


W szkołach dla młodzieży w systemie stacjonarnym uczyło się  676 uczniów.


W Technikum Uzupełniająceym ( szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych)   I/II semestr  naukę rozpoczęło 22 słuchaczy.

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, w systemie zaocznym  naukę kontynuowało 43  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 741 uczniów  i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego.