13 września 2006 r  na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie , po zrealizowaniu całej  procedury prawnej przez Dyrektora Szkoły wraz z podmiotami opiniującymi i decyzyjnymi Zespołowi Szkół Nr 2 w Miechowie nadane zostało imię  Jana Pawła II.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie funkcjonowały wówczas wymienione niżej  szkoły.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło  się 476   uczniów.

W Liceum Profilowanym w klasach  I, II, III li ( profil zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę 104   uczniów.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasie III uczyło się 35 uczniów ( ostatni absolwenci).

W Technikum Uzupełniającym dla dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej ,  w  semestrach I/II  oraz III/IV uczyło się  74 słuchaczy .

W szkołach dla młodzieży w systemie stacjonarnym uczyło się razem 615 uczniów.

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, w systemie zaocznym  naukę ukończyło  26 słuchaczy.


Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 715  uczniów  
i  dorosłych słuchaczy.

W Szkole pracowało 50 nauczycieli na pełnym etacie , a 15 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin.