W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie funkcjonowały szkoły dla młodzieży i dla dorosłych.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się  593 uczniów.

W Liceum Profilowanym w klasach   II, III li ( profil zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę 60  uczniów.

W szkołach dla młodzieży w systemie stacjonarnym uczyło się razem 653 uczniów.

W Technikum Uzupełniającym po Zasadniczej Szkole Zawodowej (dla dorosłych) w semestrach III/IV i  V/VI   uczyło się 25  słuchaczy.

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, w systemie zaocznym  naukę ukończyło  14 słuchaczy.


W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę w I/II i  III/IV  semestrach  rozpoczęło 90  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie uczyło się 782  uczniów  i  dorosłych słuchaczy.

W Szkole pracowało 48 nauczycieli na pełnym etacie , a 18 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin.