W Zespole  Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie nastąpiły zmiany osobowe w kierownictwie Szkoły Na emeryturę odszedł Kierownik Warsztatów Szkolnych – mgr inż. Jerzy Soczówka. Na   stanowisko kierownika Warsztatów Szkolnych powołany został mgr inż. Piotr Zemła. Młodzież uczyła się w szkołach wymienionych poniżej.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się  569  uczniów.

W Liceum Profilowanym w klasach   I, II li ( profil zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę 49 uczniów.

W szkołach dla młodzieży w systemie stacjonarnym uczyło się razem 623 uczniów.

W Technikum Uzupełniającym po Zasadniczej Szkole Zawodowej (dla dorosłych) w semestrach V/VI uczyło się 10 słuchaczy.
 

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, w systemie zaocznym  naukę ukończyło  21 słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 697  uczniów  
i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

W Szkole pracowało 47 nauczycieli na pełnym etacie , a 17 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .