W tym roku szkolnym rozpoczęła na się kolejna reforma programowa w szkołach ponadgimnazjalnych.  Wprowadzona została nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego we wszystkich zawodach, w których kształciły zawodowe szkoły ponadgimnazjalne. W poszczególnych zawodach wyróżnione zostały  2 lub 3 kwalifikacje, które  oznaczono literą w zależności od branży: np. M – mechaniczno – górnicza, E elektryczno- elektroniczna i cyfrą – np. M18 ; M12; E15; T06 itp dla innych branż.
Nauczyciele w oparciu o nową podstawę programową zobowiązani zostali do utworzenia autorskich  programów nauczania w zawodzie lub zmodyfikowania przedstawionych przez KOWEZiU programów kształcenia zawodowego i  rozpoczęcia wg nich kształcenia w zawodach.

Działania Szkoły wspierane były już  projektami doskonalącymi kompetencje uczniów i nauczycieli.

W realizacji pozostawał 0d 2010 roku duży projekt systemowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” .

Kolejne projekty wspierające to: „Agro na 6” –  program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,  projekt NEW-TECH” –  „Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej” ,  projekt systemowy Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych
w Małopolsce inne.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 553 uczniów.

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, systemie zaocznym  naukę ukończyło  18 słuchaczy.


W wyniku zmiany przepisów w zakresie  kwalifikacji  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszczało  50 słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie w szkołach i na kursach uczyło się 621  uczniów  i  dorosłych słuchaczy.

W Szkole pracowało 45 nauczycieli na pełnym etacie , a 11 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .