W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 591 uczniów


W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę rozpoczęło I/II  i  III/IV 40  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 631  uczniów i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszczało 78 słuchaczy.

W Szkole pracowało 45 nauczycieli na pełnym etacie , a 16 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin.