Młodzież rozwijała w Szkole coraz szerzej zainteresowania zawodowe, sportowe i artystyczne. Rozwijała się współpraca z otoczeniem Szkoły . Rozwijał swą działalność zespół taneczny  „ Jest pewne 2”. Uczniowie w każdym roku szkolnym promowali zawody nauczane w Szkole na Festiwalu Zawodów
 w Krakowie i w środowisku. Uczestniczyli w zajęciach, warsztatach i kursach zawodowych w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 615 uczniów

W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę rozpoczęło w  I/II  oraz    III/IV 43  słuchaczy.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszczało 77 słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 658  uczniów 
i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

W Szkole pracowało 45 nauczycieli na pełnym etacie , a 11 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .