Dyrektorem Szkoły na kolejną 5 letnią kadencję powołana została mgr inż. Maria Paschek, na Wicedyrektora  mgr Monika Marzec, a Kierownikiem szkolenia praktycznego pozostał mgr  inż. Piotr Zemła.

Szkoła przygotowana jest kadrowo i technodydaktycznie do kształcenia w zawodach : technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych, technik teleinformatyk technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 607 uczniów


W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę rozpoczęło  w I/II   i   III/IV 47  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 654  uczniów i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszczało 134 słuchaczy.

W Szkole pracowało 46 nauczycieli na pełnym etacie , a 15 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .