W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 521  uczniów


W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę rozpoczęło w I/II  i   III/IV  semestrze 42  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczy się 563  uczniów  i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszcza 82 słuchaczy.

W Szkole pracowało 42 nauczycieli na pełnym etacie , a 16 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .