W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 483 uczniów


W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę rozpoczęło w  I/II i    III/IV 37  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 520 uczniów  i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszczało 55 słuchaczy.

W Szkole pracowało 42 nauczycieli na pełnym etacie , a 16 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .

Zwykły tryb pracy Szkoły zmieniła pandemia covid 19.

Brak zdjęć z tego okresu