Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie:

Dyrektor Szkoły mgr Jerzy Schab
Wicedyrektor mgr inż. Jarosław Szarek
Wicedyrektor mgr Anna Marszałek

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr inż. Piotr Zemła

Kadra nauczycielska:
mgr Banach Alicja – język polski
dr Baran Dariusz – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze
mgr inż Bąk Halina – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Błachno Małgorzata – język angielski
mgr Broda Marta – informatyka, matematyka
mgr Caban Dominika – nauczyciel bibliotekarz
mgr Czapla Marta – przedmioty zawodowe hotelarskie i spedytorskie
mgr Cyra Teresa – język angielski
mgr Dróżdż Mariola – biologia
mgr Dudek Andrzej – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dudek Halina – pedagog szkolny, wiedza o kulturze
mgr inż Dulewski Adam – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze
mgr Gajos Dorota – język polski
mgr inż. Idzik Małgorzata – przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Iwanow Małgorzata – język angielski
mgr Janik Krystyna – przedmioty zawodowe gastronomiczne, wdżr
ks. mgr Józefowski Andrzej – religia
mgr Knap Beata – religia
mgr Konewecka-Smok Ewelina – język polski, historia
mgr Kobos Justyna – język włoski
mgr Kowalczuk Ewa – Zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Kopeć Witold – przedmioty zawodowe elektryczno-elektroniczne
mgr Król Edyta – wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
mgr inż. Krupa Michał – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze
mgr Krupa Robert – geografia
mgr Marszałek Anna – język angielski
mgr Marzec Monika – geografia
mgr Moddelmog Karol – przedmioty zawodowe, język niemiecki
inż. Molęcki Krzysztof – praktyczna nauka jazdy samochodem
mgr Nowak Agnieszka – język angielski
mgr inż. Odrzywałek Wojciech – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Oleksy Renata – informatyka
mgr inż. Paschek Maria – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Grzegorz Piekaj – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze
mgr Pieszczyk Tomasz – wychowanie fizyczne
mgr Piotrowska Jolanta – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Pitala Anna – chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Placek Magdalena – język angielski
mgr Podyma Marek – fizyka
mgr Poteralska Agnieszka – język polski
mgr inż. Ptak Paweł – przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze
mgr inż. Pycia Marek – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr Sierpińska Karolina – język włoski
mgr Sikora Agnieszka – historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz
mgr inż. Słapek Sławomir – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr Sroga Ewelina – geografia
mgr Sroka Agnieszka – język niemiecki
mgr inż. Szarek Jarosław – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr inż. Szastak Katarzyna – przedmioty zawodowe gastronomiczne i spedytorskie
dr Ślawski Jarosław – język niemiecki
mgr Uchto-Ziebro Anna – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne, hotelarskie i spedytorskie
mgr Wojtoń Anna – matematyka
mgr inż. Wołowiec Robert – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze, praktyczna nauka jazdy samochodem
inż. Wójcik Przemysław – przedmioty zawodowe mechaniczno – samochodowe
mgr Zagórska Iwona – wychowanie fizyczne, historia
mgr Zazulak Anna – matematyka
mgr inż. Żak Arkadiusz – przedmioty zawodowe mechaniczno – samochodowe
mgr Żychowicz Beata – matematyka