Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2:

Dyrektor Szkoły mgr inż. Maria Paschek
Wicedyrektor mgr Monika Marzec

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr inż. Piotr Zemła

KADRA NAUCZYCIELSKA
mgr Banach Alicja – język polski
mgr Bazela Katarzyna – język polski
mgr inż Bąk Halina – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Błachno Małgorzata – język angielski
mgr Broda Marta – informatyka, matematyka
mgr Caban Dominika – nauczyciel bibliotekarz
mgr Czapla Marta – przedmioty zawodowe hotelarskie
mgr Cyra Teresa – język angielski
mgr Dróżdż Mariola – biologia
mgr Dudek Andrzej – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dudek Halina – pedagog szkolny, wiedza o kulturze
mgr inż Dulewski Adam – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze

mgr inż. Idzik Małgorzata – przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Iwanow Małgorzata – język angielski
mgr inż. Jakubowska Joanna – przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Janik Krystyna – przedmioty zawodowe gastronomiczne, wdżr
ks. mgr Józefowski Andrzej – religia
mgr Knap Beata – religia
mgr Konewecka-SmokEwelina – język polski, historia
mgr Kobos Justyna – język włoski
mgr Kowalczuk Ewa – Zajęcia rewalidacyjne

mgr inż. Kopeć Witold√przedmioty zawodowe elektryczno-elektroniczne
mgr Król Edyta – wychowanie fizyczne
mgr inż. Krupa Michał – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze

mgr Krupa Robert – Geografia
mgr Marszałek Anna – język angielski

mgr Marzec Monika – geografia
mgr Moddelmog Karol – przedmioty zawodowe
inż. Molęcki Krzysztof – praktyczna nauka jazdy samochodem
mgr Nowak Agnieszka – język angielski
mgr Oleksy Renata – informatyka
mgr Pieszczyk Tomasz – wychowanie fizyczne
mgr Piotrowska Jolanta – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Pitala Anna – chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Placek Magdalena – Język angielski

mgr Podyma Marek – fizyka
mgr Poteralska Agnieszka – język polski
mgr inż. Ptak Paweł – przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze
mgr inż. Pycia Marek – przedmioty zawodowe elektroniczne

mgr Sierpińska Karolina – język włoski
mgr Sikora Agnieszka – historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz
mgr Słapek Agnieszka – język polski
mgr inż. Słapek Sławomir – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr Sroka Agnieszka – jezyk niemiecki

mgr inż. Szarek Jarosław – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr inż. Szastak Katarzyna – przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr inż. Ślawski Jarosław – język niemiecki
mgr Uchto-Ziebro Anna – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne, hotelarskie i spedytorskie
mgr Wojtoń Anna – matematyka
mgr inż. Wołowiec Robert – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze, praktyczna nauka jazdy samochodem

inż. Wójcik Przemysław – przedmioty zawodowe mechaniczno – samochodowe
mgr Zagórska Iwona – wychowanie fizyczne, historia
mgr Zazulak Anna – matematyka
mgr inż. Żak Arkadiusz – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze
mgr Żychowicz Beata – matematyk