Rok szkolny 1987/88
W naszej szkole rozpoczęło działalność koło mikrokomputerowe, podstawę sprzętową stanowiły mikrokomputery ZX SPECTRUM. Opiekunem koła był mgr Czesław Gamrat.

Bez grafiki Bez grafiki
Szkołę opuściło 160 absolwentów.