Rok Szkolny 1994/95.
W tym roku szkolnym otwarty został nowy kierunek kształcenia – Technikum Elektroniczne o specjalności – systemy komputerowe .

Bez grafiki Bez grafiki

Dydaktyczną bazę informatyczną dla tego kierunku kształcenia utworzono w oparciu o środki finansowe uzyskane przez uczniów w kolejnych konkursach „Moja Szkoła – szkołą przedsiębiorczości”.
     W bieżącym roku szkolnym podobnie jak w latach ubiegłych , młodzież naszej szkoły wzięła udział w wielu akcjach charytatywnych. Największe z nich to:

  • wpłata na rzecz  fundacji „Wszystko dla Dzieci”
  • wpłata na rzecz fundacji „Serce na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”
  • Wielka orkiestra świątecznej Pomocy

19 grudnia powołana została aktem założycielskim nr 1 w obecności dyrektora szkoły mgr Stanisława Marca i wychowawcy klasy V „t” mgr inż. Marii Paschek realizującej program „Młodzi Przedsiębiorcy” firma uczniowska „As Kier” . Działała ona w oparciu o uzgodnienia prawne między Ministrem Finansów i Ministerstwem Edukacji Narodowej, posiadała kształt organizacyjny spółki z o.o.  Firmą kierował Zarząd wybrany przez akcjonariuszy zgodnie z regulaminem firmy. Firma uczniowska była swoistym laboratorium wiedzy ekonomicznej programu „Młodzi Przedsiębiorcy” dla którego część teoretyczną stanowił przedmiot – „ekonomia stosowana”, wszystko to wiązało się z sukcesami młodzieży w konkursie „Moja Szkoła – szkołą przedsiębiorczości”  i pozyskaniem dla Szkoły dwóch programów edukacyjnych Fundacji Stefana Batorego – „Młodzi Przedsiębiorcy” i „Przedsiębiorczość”.

Bez grafiki Bez grafiki Bez grafiki
Bez grafiki Bez grafiki Bez grafiki
Uczniowie klasy I „te”  po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Moja Szkoła – szkołą przedsiębiorczości”
–    Paweł Dela
–    Grzegorz Jędrychowski
–    Wojciech Ga¼dzicki
–    Rafał Cerek
–    Piotr Król
pod opieką mgr inż. Marii Paschek uzyskali wyróżnienie w wysokości 5000 zł za projekt „EKO  – SOS- Pomóżmy sobie sami”  
Szkołę opuściło 232 absolwentów.