Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie porozumiał się z firmą Woodward Poland Sp. z o.o. z Niepołomic w sprawie powiadamiania Szkoły o potrzebach zatrudnieniowych Zakładu. Woodward Poland Sp. z o.o. zainteresowany jest pracownikami z wykształceniem elektronicznym i elektrotechnicznym. Szkoła uzyskała obietnicę Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie, że uzyska pomoc Urzędu w utworzeniu połączenia BUS na trasie Niepołomice – Miechów, gdy absolwenci Szkoły znajdą zatrudnienie w firmie Woodward Poland Sp. z o.o. w Niepołomicach.