I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów naszej szkoły platformą Arduino, programowaniem w języku C++, przygodą polegającą na zmierzeniu się z problemem, jaki stawia temat i konstruktywną próbą jego rozwiązania, rozwijaniu pasji w dziedzinie informatyki ale także elektrotechniki i elektroniki.

II. Temat konkursu.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu urządzenia utrzymującego metalową kulkę o średnicy 15 mm w powietrzu (lewitująca kulka). Układ sterujący ma być oparty na płytce Arduino Uno R3. Płytkę Arduino oraz kulkę dostarcza organizator konkursu. W pozostałe elementy, z których zbudowane będzie urządzenie, uczestnicy zaopatrują się na własny koszt.

III. Uczestnicy, skład zespołów.
W konkursie uczestniczą zespoły 2-osobowe, każdy z członków zespołu musi być uczniem Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Liczba zespołów jest ograniczona do 15 – o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać nazwę oraz skład zespołu.

IV. Kalendarium konkursu.
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do dnia 06.11.2023 do godz. 15.oo, zgłoszenia przyjmuje pan Marek Pycia.
Ogłoszenie listy uczestników do dnia 10.11.2023.
Ostateczny termin składania prac konkursowych do dnia 29.03.2024 do godz.15.oo.
Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 09.04.2024.

V. Komisja konkursowa.
Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu i oceny prac konkursowych ma za zadanie wyłonienie zwycięskich zespołów. W skład komisji wchodzą:

 1. Marta Broda
 2. Jarosław Szarek
 3. Marek Pycia
  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

VI. Kryteria oceny zrealizowanego zadania konkursowego.

 1. Stabilność układu mechanicznego, elektryczno-elektronicznego.
 2. Ciekawe rozwiązania techniczne układu.
 3. Jakość oprogramowania.
 4. Dołączone obliczenia matematyczno-fizyczne.
 5. Dokumentacja techniczna urządzenia.
 6. Estetyka wykonania urządzenia.

VII. Nagrody.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.