X edycja Konkursu Wiedzy Historycznej „Ziemia Miechowska w walce o Wolność” pod honorowym patronatem Starosty Miechowskiego w 84 rocznicę wybuchu II wojny światowe, to forma upamiętnienia heroicznych, wolnościowych postaw i dokonań żołnierzy walczących na Ziemi Miechowskiej. Corocznie, z tej okazji, fundatorem wspaniałych nagród i poczęstunku jest pan Starosta, dzięki któremu przedsięwzięcie zyskuje wyjątkową oprawę. 16 listopada 2023 roku, w naszej Szkole spotkali się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu miechowskiego, by zaprezentować swoją wiedzę z zakresu historii naszego regionu. Spotkanie uświetnili swoją obecnością pan w-ce Starosta Paweł Osikowski, członek Zarządu Rady Powiatu Piotr Grządziel, Rzecznik Prasowy Krzysztof Capiga a także dyrektorzy szkół i opiekunowie uczestników zmagań. Po części konkursowej wszyscy zebrani wysłuchali montażu słowno – muzycznego pod hasłem „Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić wysoką ceną”, zaczerpniętym ze skarbnicy myśli, jaką stała się spuścizna Jana Pawła II – Patrona Naszej Szkoły. Podczas, gdy młodzież zmagała się z testem, pozostali korzystali z możliwości obcowania z wirtualna strzelnicą – miejscem ćwiczeń i aktywnego spędzania czasu. Finalnie Pan w-ce starosta, reprezentujący fundatora gratulował wszystkim uczestnikom konkursu, a zwłaszcza tym, którzy znaleźli się na podium, wśród nich: w kategorii szkół podstawowych: I Emilia Zagajewska (Szkoła Podstawowa w Pojałowicach), II Michał Włodarczyk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie), III Magdalena Dulewska (Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach), zaś szkoły ponadpodstawowe reprezentowali: I Andrzej Madejski (Liceum Ogólnokształcące), II Kacper Nowak (Zespół Szkół Nr 2), III Jakub Krupa (Zespół szkół Nr 1). Spotkanie przygotowały panie: Ewelina Konewecka – Smok, Iwona Zagórska, Agnieszka Sikora, Agnieszka Poteralska, we współpracy z panią Martą Czaplą, Małgorzatą Idzik, Katarzyna Szastak i Krystyną Janik.