18 stycznia 2024 roku Oddział Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, pod opieką profesora Andrzeja Dudka, odbył prowadzone przez oficerów i podoficerów, zajęcia programowe w Jednostce Wojskowej w Niedźwiedziu. Młodzież uczestniczyła w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy na polu walki, kształceniu z taktyki poruszania się pododdziałem. Chłopcy zapoznali się ze sprzętem strzeleckim takim jak: broń krótka, karabin snajperski, karabin maszynowy, moździerz ręczny, łącznością oraz z wyposażeniem do działań w nocy – noktowizorem, karabinem z lunetą i laserem. Cała grupa, wraz bagażem nabytych wiadomości i umiejętności, powróciła do Miechowa, by w ramach zajęć lekcyjnych kontynuować pracę w zakresie doskonalenia nabytych umiejętności, a zwłaszcza strzeleckich, które można rozwijać na Wirtualnej Strzelnicy, także pod kierunkiem profesora Andrzeja Dudka.