Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej, w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, nauczycielki historii i języka polskiego: Iwona Zagórska, Ewelina Konewecka-Smok i Agnieszka Poteralska przygotowały prezentację i przeprowadziły lekcję historyczną dla uczniów klas I i II technikum. W bardzo ciekawy sposób przybliżyły wydarzenia, które rozegrały się na naszej ziemi przed 161 laty. W ten sposób uczczono pamięć bohaterów Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej. Lekcja miała charakter edukacyjny a jej celem było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy historycznej a także realizowanie zadań Programu Wychowania Patriotycznego.