3 maja 2024 roku Oddział Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie wziął udział w uroczystościach obchodu Konstytucji 3 Maja, reprezentując szkołę wraz ze sztandarem. Uczestnictwo w wydarzeniu miało na celu uczczenie ważnego momentu w historii Polski oraz promowanie patriotyzmu i szacunku do wartości demokratycznych.
Podczas uroczystości, uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego, ubrani w galowe mundury, dumnie prezentowali sztandar naszej szkoły, a ich udział w uroczystościach powiatowych dodawał powagi i godności, jednocześnie podkreślając znaczenie Konstytucji 3 Maja dla narodu polskiego.
Uczniowie brali także aktywny udział w innych elementach obchodów, takich jak odśpiewanie hymnu narodowego czy złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Udział Oddziału Przygotowania Wojskowego w obchodach Konstytucji 3 Maja był nie tylko okazją do uczczenia ważnego wydarzenia historycznego, ale również do kształtowania postaw obywatelskich, patriotycznych i szacunku dla tradycji narodowych wśród młodzieży.
W piękny sposób zaprezentował się szkolny zespół taneczny pod kierunkiem Pani Jolanty Piotrowskiej, który zatańczył walca do melodii Dimitri Shostakovicha.